O modlitbe


AKO SA MODLIŤ.

Ak sa veľmi chceš modliť a nevieš ako sa máš modliť a čo máš robiť, tak sa nevzdávaj a urob aspoň to, že obetuj Bohu svoj čas, vyhraď si pre Neho čas na modlitbu, stíš sa, nič nerob a odovzdaj sa do Jeho rúk. Ak sa dokážeš modliť, tak sa modli, ale ak si tak slabý, že nedokážeš ani perami pohnúť, tak aspoň buď len tak pred Bohom, aj to je modlitba, modlitba obetovania, obetovania tvojho času. Boh si dokáže aj takýto jednoduchý krok veľmi mocne použiť a ty uvidíš, že po čase v tvojom modlitebnom živote Boh niečo vykoná.


Matúš 6:9-13

Otče Náš, ktorý si na nebesiach

Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje,

Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi.

chlieb náš každodenný daj nám dnes,

odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom,

a neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého,

lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

Amen


Korinťanom 14:13-15

“Pre tú príčinu, ten, kto hovorí jazykom nech sa modlí, aby aj vykladal. Lebo keď sa modlím v jazykoch, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez užitku. Čo teda robiť? Budem sa modliť duchom ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chvály duchom, ale budem spievať chvály aj mysľou.”


Ján 4:24 “Bôh je duch a tí, ktorí sa mu modlia musia sa modliť v duchu a v pravde.”

Ak je hovorená modlitba ako bozkávanie Pánových nôh, tak tichá modlitba je ako vášnivé bozkávanie Boha na Jeho ústa.