DO PUSTOVNE VCHÁDZAŠ, ABY SI VYŠIEL VON A ZMENIL SVET
PUSTOVŇA VOŇAVÝCH BOROVÍC 

V živote sú chvíle, keď je treba odísť na chvíľu preč, aby sme získali nový pohľad na to čo sa práve v našom srdci a v našom živote skutočne deje

O pustovni

1Korinťanom 1:2-3 Všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste, u nich aj u nás: Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.

Miesto v srdci:
V našom srdci sa nachádza miesto, ktoré sme vyhradili pre Boha. Naše rozhodnutie venovať Mu svoj čas, naše rozhodnutie vzdialiť svoju pozornosť od fyzického sveta a upriamiť ju aspoň na chvíľu do duchovného sveta. Nie je nevyhnutné ísť pri tom na špecifické miesto. Každý den budujeme  základy svojho duchovného života, vždy keď odpovieme na Jeho volanie ísť za Ním. Ak dnes urobiš svoj malý rok, pripraví Ťa na Tvoj väčší krok, ktorý môžeš urobiť zajtra. Pobyt v pustovni je pokračovaním takéhoto každodenného Božieho volania v našom živote, ďalší z krokov k Nemu. V živote sú chvíle, keď potrebujeme odísť nielen duchovne, ale aj fyzicky preč z prostredia, kde sa dennodenne nachádzame a kde riešime všetky naše problémy a radosti. Sú chvíle, keď sa dostaneme do víru rôznych udalostí a dejov a potrebujeme sa od toho odstrihnúť aj fyzicky, aspoň na krátky čas, jeden alebo niekoľko dní.

Pustovňa voňavých borovíc:
Pustovňa voňavých borovíc je malý jednoduchý drevený domček so zelenou strechou a drevenou podlahou. Ukrytá v borovicovom háji pri pieskovom jazere medzi ostatnými chatkami na skromnom pozemku neďaleko Bratislavy. Účelná a jednoduchá, neprichádzame sem hľadať telesný pôžitok, ale duchovný život, všetka pozornosť sa vzďaluje od starostí o naplnenie telesných potrieb a dvíha sa k starostiam o naplnenie duchovných potrieb. Boh stvoril človeka dokonalého, dal mu telo, aby bolo príbytkom jeho ducha. Ludské telo – chrám Boží ak v srdci nosíme Ducha Svätého, má schopnosť samé odolávať zime, teplu, únave a chorobám, vie sa samé regenerovať, dokáže sa samé prispôsobiť rôzným podmienkam. Boh – jeho tvorca ho stvoril dokonalé. To človek tým, že zabúda na svojho Tvorcu a na Jeho Slová, často nevyužíva tento dar Boží – ľudské telo čo dostal, s plným potenciálom.Boh človeku po stáročia pripomínal, aby ho hľadal, aby dal Bohu priestor vo svojom živote, aby dovolil Bohu konať v jeho živote. V pustovni hľadajúci odkladá starosti o svoje telesné potreby a učí sa vkladať svoju dôveru na Boha. Verí, že Boh sa o neho postará po telesnej aj po duchovnej stránke. Príchodom do pustovne robíme to isté čo robil Ježiš, keď vyhľadával samotu púšte a hôr:
Matúš 14:23 “Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa”
Marek 1:35 “Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. ”
Tak ako vyhľadával svojho Nebeského Otca v samote púští a hôr Ježiš, tak to robili počas posledných dvoch tisíc rokov desaťtisíce jeho nasledovníkov. Pustovňa je stáročiami overený spoľahlivý vzor duchovnej praxe.Pustovňe boli prítomné v našich končinách po stáročia. Pustovňa voňavých borovíc je pokračovateľom, ktorá ponúka aj dnes veľa inšpirácie.
Pozrite si ako pustovňa funguje: https://youtu.be/O9Veqd5Vv50
Pozrite si z úst tvorcu nápadu Milana Ivana odkiaľ čerpal inšpiráciu a čo tým sleduje:  https://youtu.be/QA21Dl3rOEU Pustovňu voňavých borovíc spravuje občianske združenie VYSTRETÁ RUKA. Občianske združenie VYSTRETÁ RUKA buduje pustovne a poskytuje útočisko pre duše hľadajúce Boha v tichosti a samote.  Pustovňu voňavých borovíc sme založili v roku 2008 a od vtedy slúži každému, kto ju potrebuje, s láskou v srdci, na kolenách v pôstoch s modlitbami na perách.

Milan Ivan
jeden z obyčajných kresťanov v Bratislave 

S bratom Yunom v Pustovni voňavých borovíc