DO PUSTOVNE VCHÁDZAŠ, ABY SI VYŠIEL VON A ZMENIL SVET
PUSTOVŇA VOŇAVÝCH BOROVÍC 

V živote sú chvíle, keď je treba odísť na chvíľu preč, aby sme získali nový pohľad na to čo sa práve v našom srdci a v našom živote skutočne deje

O pustovniPoslanie:
Modlitebná pustovňa je v prvom rade miesto v našom srdci, v našom živote, ktoré sme vyhradili pre Boha. Naše rozhodnutie venovať Mu svoj čas, naše rozhodnutie vzdialiť svoju pozornosť od fyzického sveta a upriamiť ju do duchovného sveta. Ak chceme toto robiť, nie je nevyhnutné ísť na špecifické miesto, môžeme tak učiniť kdekoľvek a kedykoľvek. Lepšia je minúta pôstu a modlitby teraz hneď, ako sen o dokonalom pláne, raz keď budem mať na to čas a správne podmienky... Ak staviame svoj život na takýchto základoch, tak dáva zmysel aj pôst v tejto pustovni, ktorá má byť pre Teba nádstavbou, ďalším poschodím na týchto pomyslených základoch, ktoré si už vybudoval. Napriek tomu, že na to, aby sme sa obrátili do duchovného sveta nie je drevený domček - pustovňa nevyhnutná, v živote sú chvíle, keď potrebujeme odísť nielen duchovne, ale aj fyzicky preč z prostredia, kde sa dennodenne nachádzame a kde riešime všetky naše problémy a radosti. Sú chvíle, keď sa dostaneme do víru rôznych udalostí a dejov a potrebujeme sa od toho odstrihnúť aj fyzicky aspoň na krátky čas, jeden alebo niekoľko dní.

Pustovňa voňavých borovíc:
Pustovňa voňavých borovíc je malý jednoduchý drevený domček so zelenou strechou a tvrdou drevenou podlahou spojenou so zemou. Je ukrytá v borovicovom háji pri pieskovom jazere medzi ostatnými chatkami na vlastnom skromnom pozemku.Každá pustovňa je skromné a jednoduché obydlie. Pustovňa je tým lepšia čím je jednoduchšia. Do pustovne sa neprichádza hľadať telesný pôžitok, naopak prichádza sa sem kvôli duchovnému životu, všetka pozornosť sa vzďaluje od starostenia o naplnenie telesných potrieb a dvíha sa k starosteniu o naplnenie duchovných potrieb. Boh stvoril človeka dokonalého, dal mu telo, aby bolo príbytkom jeho ducha. Ludské telo – chrám Boží ak v srdci nosíme Ducha Svätého, má schopnosť samé odolávať zime, teplu, únave a chorobám, vie sa samé regenerovať, dokáže sa samé prispôsobiť rôzným podmienkam. Boh – jeho tvorca ho stvoril dokonalé. To človek tým, že zabúda na svojho Tvorcu a na Jeho Slová, často nevyužíva tento dar Boží – ľudské telo čo dostal, s plným potenciálom.Boh človeku po stáročia pripomínal, aby ho hľadal, aby dal Bohu priestor vo svojom živote, aby dovolil Bohu konať v jeho živote. V pustovni hľadajúci odkladá starosti o svoje telesné potreby a učí sa vkladať svoju dôveru na Boha. Verí, že Boh sa o neho postará po telesnej aj po duchovnej stránke. Príchodom do pustovne robíš to isté čo robil Ježiš, keď vyhľadával samotu púšte a hôr:
Matúš 14:23 “Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa”
Marek 1:35 “Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. ”
Tak ako vyhľadával svojho Nebeského Otca v samote púští a hôr Ježiš, tak to robili počas posledných dvoch tisíc rokov desaťtisíce jeho nasledovníkov. Pustovňa je desiatkami tisíc Božích hľadačov stáročiami overený spoľahlivý vzor duchovnej praxe.Pustovňe boli prítomné v našej kultúre a v našich končinách po stáročia. Pustovňa voňavých borovíc je pokračovateľom tejto dobrej tradície, ktorá ponúka nášmu národu aj dnes veľa inšpirácie.Pustovňa voňavých borovíc sa nachádza v borovicovom háji neďaleko Bratislavy.
Pozrite si ako pustovňa funguje: https://youtu.be/O9Veqd5Vv50
Pozrite si z úst tvorcu nápadu Milana Ivana odkiaľ čerpal inšpiráciu a čo tým sleduje:  https://youtu.be/QA21Dl3rOEU Pustovňu voňavých borovíc spravuje občianske združenie VYSTRETÁ RUKA. Občianske združenie VYSTRETÁ RUKA buduje pustovne a poskytuje útočisko pre duše hľadajúce Boha v tichosti a samote.  Pustovňu voňavých borovíc sme založili v roku 2008 a od vtedy slúži každému, kto ju potrebuje, s láskou v srdci, na kolenách v pôstoch s modlitbami na perách.

Zakladateľ  Milan Ivan 

S bratom Yunom v Pustovni voňavých borovíc