BOZK OD BOHA - ROZHOVOR


Môžete nám prosím povedať čo si myslíte o extáze vo všeobecnosti?
 
Veľmi rád Ti odpoviem na tvoje otázky, ktoré máš v súvislosti s  extázou.
Extáza je modlitba, a ide o obdobie, v ktorom je tvoja láska ku Kristovi veľmi posilnená, vyzdvihnutá. Jedná sa o obdobie, v ktorom sa Láska, ktorá je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, dostane do tak silného bodu, že nechá”vyjsť” toho, ktorý sa modlí a miluje, smerom k tomu, ktorý je milovaný, v tomto prípade Krista. Je to prirodzený vývoj lásky, ktorá je silou, ktorá musí dosiahnuť objekt svojej lásky, teda milovaného, a nezastaví sa až do vtedy, kým ho nedosiahne a nájde v ňom svoj odpočinok. A toto bude teda možné v plnosti až v Raji: keď subjekt, ‘ten ktorý sa modlí’ a ktorý miluje, bude vidieť Krista tvárou v tvár a bude Ho môcť ‘vlastniť’ v plnosti, byť Ním priam posadnutý, bez sprostredkovateľa a priamo. A ak chceme použiť nejakú symboliku, môžme povedať, že je to úplná a kompletná nahota. Extázu môžme prirovnať k vode, ktorá začína robiť glu-glu-glu, pretože už dosiahla 100 stupnov, teda bod varu.

Zažívajú kresťania 21. storočia extázu rovnako ako to bolo v prvej cirkvi?
 
Extáza je normálna etapa života autentického kresťana, a v histórii Cirkvi počas všetkých storočí máme nespočetné príklady bratov a sestier, ktorí zakúsili extázu. V 21. storočí máme veľmi veľa príkladov medzi ktorými sú: kňazi, zasvatení bratia a sestry, manželské páry, mladí ľudia. Ja osobne poznám veľa takýchto ľudí. Je velmi veľa matiek a otcov, ktorí sa úplne oddali výchove svojich detí  a ktorí zakúsili počas osobnej modlitby extázu. Je dôležité vedieť, že extáza je etapou v modlitbe, v sile lásky a že nie vždy má za cieľ ukázať Božiu vôľu, alebo poukázať na nejakú špeciálnu misiu daného človeka. Pretože opakujem jedná sa o normálne obdobie v raste a v dospievaní kresťanskej lásky.

Myslíte si, že pevná viera, zapálená láska, skombinovaná so samotou – dlhé pôsty a intenzívne modlitby v osamení pred Bohom môžu viesť k skúsenosti extázy?
 
Nielen svätí mali skúsenosť s extázou, pretože opakujem, je to normálne dospievanie lásky. Nejedná iba o extázu tých, ktorí sú vyhlasení za svätých, ale extáza je prítomná aj v živote normálnych ľudí, ktorí žijú úplne normálny život. V kresťanskom živote sú momenty, kedy prevažuje aspekt vnútorného boja, kedy musíme praktikovať vnútornú disciplínu nato, aby sme vyhrali nad sebou samími a tiež sú momenty, v ktorých prevažuje skúsenosť z toho, že sme vedení Duchom Svätým. V momente, keď ideme ohlasovat evanjelium má tento skutok, podnietený láskou ku Kristovi a k bratom, za následok rast v láske a preto skôr či neskor dosiahneme bod keď budeme vytrhnutý zo seba, teda budeme v extáze. Extáza je vzácne ovocie lásky, ktoré sa potvrdzuje a uskutočňuje v modlitbe, ale existuje aj extáza lásky, ktorá slúži bratom. Napriklad Matka Tereza a tiež bratia a sestry, ktorí sa zasvätili s veľkou láskou službe chorým zakúšajú extázu lásky smerom k bratom a sestrám. Extáza, na ktorú si sa ma pýtal sa nachádza predovšetkým v živote modlitby, ale chcem znova zopakovať, že existuje extáza lásky, ktorá slúži bratom. Pre extázu, predovšetkým tú v modlitbe, sú nápomocné skutky askézy, ako je: pôst, nočné modlitby –  teda bdenie, ticho, samota, púšť….

rozhovor s Ricardom Arganaraz     6.11.2011