peace4you

ticho skryté v srdci

Skutočná pustovňa sa skrýva hlboko vnútri v našom srdci.  

Kto hľadá nájde.

Modli sa s vášňou!

Bez prestania.