SLUŽBA POMOCI NÚDZNYM
KLUB POŽEHNANÝCH“Vďaka Ti Bože za Tvoje vedenie.“
DO PUSTOVNE VCHÁDZA PUSTOVNÍK,
ABY RAZ VYŠIEL VON A ZMENIL SVET.
SLUŽBA POMOCI NÚDZNYM • KLUB POŽEHNANÝCH je služba, ku ktorej nás osobne viedol Pán Boh od roku 2018 a krok za krokom nám ukazoval ako máme čo robiť. Je to malé dielo Božie, ktoré robíme pre Pána vo svojom voľnom čase. Pravidelne sa staráme v láske o malú skupinku núdznych bratov a sestier. Stretávame sa každú nedeľu po bohoslužbách a naše srdcia zažívajú veľkú radosť a veľké povzbudenie keď na vlastné oči vidíme malé aj veľké zázraky, ktoré Boh koná v tejto malej skupinke.

Ježiš mu však odpovedal: 
„Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, 
ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.” 
Lukáš 9:58

Aj sám Ježiš bol bezdomovec. Nebýval v honosnom paláci, ani sa nevozil v najdrahšom koči. Avšak žil zúčtovateľný, transparentný život a mal vždy dostatok na svoje skromné živobytie. Nemal vysoké a neznesiteľné životné náklady. Prijať a pohostiť Ježiša nebolo ťažké, uspokojil sa aj s málom.
Ježiš ponúka a pozýva do poctivosti a transparentnosti. Nikdy neponúka falošnú nádej. Ježiš nežil v luxuse. Slúžil a delil sa s druhými z mála čo mal. My sme jeho nasledovníci a ponúkame rovnaký skromný, ale poctivý štandart aký ponúkal všetkým aj Ježiš.

“TO ČO MÁM TI DÁM.” 
Skutky apoštolov 3:6

Neodopieraj dobrodenie núdznemu, 
ak je to v tvojej moci urobiť.“
Prislovie 3:27

V prvom rade sa snažíme obdarovať núdznych tým čo práve máme. Dávať im z hojnosti toho čo máme, nie z nášho nedostatku. Dávať to čo máme, nie to čo nemáme. Preto, že toto je biblický model, biblia o
           
tom veľmi jasne hovorí. Biblia stanovila spôsob požehnávania, ktorý je veľmi jednoduchý a každý ho môže veľmi jednoducho napĺňať a žehnať ľudí okolo seba každý deň a každý deň takto prinášať Božie Kráľovstvo a Božiu Vôľu na našu zem..

“ROZDAJ CHUDOBNÝM A BUDEŠ MAŤ POKLAD V NEBI. Matúš 19:21
Boh nás v biblii vyzýva, aby sme sa praktickým spôsobom pravidelne delili s núdznymi o dobré veci, ktorými nás Boh požehnáva.


NEMATERIÁLNE POŽEHNANIE:

úsmev
potrasenie rukou
svoje srdce
objatie
pár slov nádeje
pár slov múdrosti
pokáranie a nasmerovanie správnym smerom vyučovanie

MATERIÁLNE POŽEHNANIE:

gastrolístok
potravinu
finančný dar (v múdrosti a s láskou: chceme naučiť núdznych ľudí pracovať a viesť ich k samostatnosti a nie z nich urobiť ľudí závislých na daroch)

VYUČOVANIE:


Moc slov a moc skutkov v živote Počúvanie Božieho slova
Zmena životného štýlu
Zmena postoja k ľuďom

Videá